Παράταση υποβολής αιτήσεων στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΛΣΤΑΤ για την διενέργεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021

websupport Δελτία τύπου

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων ως προς την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών και Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19.07.2021

Επισημαίνεται ότι ως τομεάρχες μπορούν να απασχοληθούν δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι (εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της ΑΑΔΕ και των Σωμάτων Ασφαλείας), χωρίς να απαιτείται σχετική υπηρεσιακή άδεια, καθώς και άνεργοι χωρίς να χάνουν την κάρτα ανεργίας τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης από 1954-2003).

H Απογραφή Κτιρίων θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (tablets).

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών θα διενεργηθεί με μικτό σύστημα, που προβλέπει τόσο την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, όσο και τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους Απογραφείς, μέσω τηλεφώνου ή με προσωπική συνέντευξη με κάποιο μέλος του νοικοκυριού – όταν δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή – λαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύουν.

Ακολουθεί η καταχώρηση των στοιχείων των ερωτηματολογίων σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου μας που έχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις να συμβάλλουν στην επιτυχή διενέργεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: 

https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •