Περί αντικατάστασης μελών στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί αντικατάστασης μελών στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας»

Αριθμός Απόφασης: 479/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 π του Ν.1566/85 περί πλήρωσης θέσεων βάσει προτεραιότητας.
 3. Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων , περί καθορισμού τρόπου λειτουργίας και θητείας των μελών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 81/τ.Β/13.2.21987
 4. Τα σχετικά έγγραφα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μαραθώνος προς τους φορείς, για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους.
 1. Την απόφαση 21/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα περί ορισμού Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.
 2. Το από 26/07/2023 έγγραφο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Μαραθώνα
 3. Το από 19-09-2023 Αρ. Πρωτ.: Φ105.2/25152 έγγραφο Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τροποποιεί τις υπ. αρ. 33/2022, 277/2022 και 470/2023 αποφάσεις του και αντικαθιστά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ως κατωτέρω:

Εκπρόσωποι της Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ο κ Διαμαντής Κωνσταντίνος, 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (τακτικό μέλος), σε αντικατάσταση του κ. Σπέγκου Βασίλειου και ο κ Κυριακόπουλος Γεώργιος, Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (αναπληρωματικό μέλος), σε αντικατάσταση της κας Μπουφέα Ευθυμίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (479 – 2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ1Ρ5ΩΛΜ-ΨΣΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ1Ρ5ΩΛΜ-ΨΣΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *