Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | 07.09.2019 Μάτι Νέας Μάκρης

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία τύπου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α)

γ)  Την προγραμματισμένη φιλανθρωπική συναυλία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 07/09/2019 στο Μάτι Νέας Μάκρης από την κα Άννα Βίσση

δ) Το υπ αριθ πρωτ 18712/03-09-2019 έγγραφό μας προς τον Διοικητή Τροχαίας Αγίας Παρασκευής

ε) Την ανάγκη για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μάτι Νέας Μάκρης το Σάββατο 07/09/2019

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Τις κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 σε οδούς που βρίσκονται στο Μάτι Νέας Μάκρης λόγω της προγραμματισμένης φιλανθρωπικής  συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί από την κα Άννα Βίσση:

Κατά τις ώρες 18.00 έως 24.00

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές των κατωτέρω οδών καθώς επίσης και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας αυτών :

Κοιμήσεως Θεοτόκου, Φειδιππίδου, Κυανής Ακτής, Χρυσανθέμων & Αχιλλέως,

οι οποίοι περικλείονται από τις οδούς Ίριδος -Κύπρου -Νικηταρά -Λ. Ποσειδώνος

(με εξαίρεση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων της περιοχής και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης)

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ