Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-3-2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, στην 11η συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 30-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης περί φιλοξενίας προσφύγων στην Κατασκήνωση Αγ. Ανδρέα . (Ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).
 2. Περί λήψης απόφασης για την αίτηση της εταιρείας Αντώνιος Μεταξάς Σια & Ο.Ε. για μείωση μισθώματος. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 3. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 4. Περί λήψης απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως Εισπραχθέντων. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 5. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 6. Περί αποδοχής ποσού 2.518,23€ από ΥΠΕΣ για <<Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ>>. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 7. Περί λήψης απόφασης για την νόμιμη εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 8. Περί λήψης απόφασης για την τοποθέτησης του ποσού των 1.001.010,00 € εξειδικευμένης πίστωσης σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 9. Περί έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 10.  Περί λήψης απόφασης για την τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 11. Περί σύνδεσης της Νέας Μάκρης με την αστική συγκοινωνία. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 12. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Κατασκήνωσης Δ΄ και Ε΄ Αγίου Ανδρέα”. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 13. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 14. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ Π.Ε. ΣΤΟ Ο.Τ. 129”. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 15. Περί έγκρισης πιλοτικών πεζοδρομήσεων στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 16. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου “ Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα . (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 17. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού γνωμοδότησης σχετικά με παράταση του χρόνου σύμβασης για την παροχή εργασιών αποψίλωσης κλαδεύσεων υψηλών επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος).
 18. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού γνωμοδότησης για την τροποποίηση του αρ.2 της υπ.αρ.19212/2016 σύμβασης για παράταση του χρόνου παράδοσης κάδων (απορριμμάτων και ανακύκλωσης των ομάδων Α & Β). (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος).
 19. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά στην Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος).
 20. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 21. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 22. Περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο (κινητή καντίνα) της κ. Κεσίδου Βιολέττας του Παναγιώτη, για χρήση σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 23. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 24. Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 Κ.Ε.ΔΜΑ. (267-2016 ΚΕΔΜΑ). (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 25. Περί λήψης απόφασης για 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΜΑ., μέσα στο οικονομικό έτος 2017(19-2017 ΚΕΔΜΑ). (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 26. Περί λήψης απόφασης που αφορά στην αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Τετράπολις». (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» κ. Πέτρος Στάμου).
 27. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» κ. Πέτρος Στάμου).
 28. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ορίων σχολικών περιφερειών των 1ου, 2ου και Ανατολής Δημοτικών σχολείων Νέας Μάκρης με στόχο την πιο ορθολογική κατανομή των μαθητών μεταξύ των τριών σχολείων. (Ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Αναστασία Ρίζου).
 29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Αναστασία Ρίζου).
 30. Περί αποδοχής δωρεάς. (Ειδικός αγορητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα κ. Άγγελος Λένας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρείσογλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •