Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΗΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με παιδίατρο, για την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά των πέντε παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών (Νέα Μάκρη, Μαραθώνα και Βαρνάβα) του νομικού προσώπου, οι οποίοι σταθμοί έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την περίοδο 2021-2022.

Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/7/2022 και η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 375,00€ συμπεριλαμβανομένων  των νόμιμων κρατήσεων, μηνιαίως.

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση κατά τακτά διαστήματα, όλων των παιδιών των πέντε παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών, την υγειονομική κατάσταση των σταθμών,  τακτικές ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και ενημέρωση των γονέων λόγω του COVID-19.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου μέχρι την  Δευτέρα 27  Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα  13:00 προκειμένου να καταθέσουν αίτηση. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία (Λ. Μαραθώνος 196,Νέα Μάκρη) του νομικού προσώπου «Τετράπολις» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Ελένη Χρυσούλα, Τηλ.: 22940 67 630 –e-mail: tetrapolis@marathon.gr Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 196 (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο) Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •