Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Πολιτική Προστασία

Καλείσθε να συμμετάσχετε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος κατόπιν του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα γίνει την: 4 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή με ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Τα μέλη του Σ.Τ.Ο θα συζητήσουν και θα λάβουν αποφάσεις  σχετικά με την υπ. αρ. 8447/17.9.21 Εγκύκλιο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού/Γ.Γ.Π.Π και το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα. «Σύστημα Κακοκαιρίας με την ονομασία «ΕVA»

 1. Τον συντονισμό σε τοπικό επίπεδο και την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων . Βάσει του Σχεδιασμού του Δήμου μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανώς ανακύψουν.
 2. Την διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και οργάνων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
 3. Την αποτελεσματική αντιμετώπιση αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής ,της περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών του Δήμου μας.
 4. Ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.
 5. Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο .
 6. Καθώς και με κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο και αφορά στη λήψη και υλοποίηση προληπτικών μέτρων και δράσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •