Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη

websupport Δελτία τύπου Σχολιάστε

Θέμα: Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος, έχοντας υπ’όψη:

Τις  διατάξεις:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 118 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’αρίθμ. 8481/2022 ΦΕΚ 674/Β/15-02-2022 «Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.».

Καλεί τους εκπροσώπους των συνδυασμών των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές έτους 2023, σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ  στην Αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος (Κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου).

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να προσκομίσουν πιστοποίηση ανακήρυξης της παράταξης από την αρμόδια δικαστική αρχή, καθώς και έγγραφη εξουσιοδότηση της παράταξης.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η κατανομή κοινόχρηστου χώρου προβολής (Κεντρικά Εκλογικά Περίπτερα – Διαφημιστικά Μέσα), καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μαραθώνος.

Με εκτίμηση Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *