Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

websupport Πολιτική Προστασία Σχολιάστε

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
 2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
 3. Την Υ.Α 1299/7.4.2003 ΄Εγκριση του από 7.4.2003 Γενικού  Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ { ΦΕΚ 423/Β/2003}
 4. Τον Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2014)
 5. Η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο (ΦΕΚ 1525/Β/2019).
 6. Τον Ν.4662/7.2.20 –ΦΕΚ 27/Α/2020 « Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπιση Κινδύνων , αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες Διατάξεις»
 7. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
 8. Το με αριθ. πρωτ. 8797/6.12.19 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
 9. Το αριθ. πρωτ. 9052/18.12.2019  3η Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών.
 10. Το με αριθ. πρωτ. 4700/19.6.20  Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών άμεσης/βραχείας διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών  με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ » στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»
 11. Το με αριθ. Πρωτ: 4991/30.6.20 «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR/RID.
 12. Την με αριθ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος που θα γίνει στις

28 Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και ώρα έναρξης 10.00 πμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ. 55/Τ.Α/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ΟΝ :  Απολογισμός Πεπραγμένων Χειμερινής Περιόδου 2020.

ΘΕΜΑ  2ΟΝ  : Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Αντιπυρικής Περιόδου 2021.

ΘΕΜΑ  3 ΟΝ :Σχινιάς- Αντιπυρική περίοδος 2021.

ΘΕΜΑ 4ΟΝ : Επικαιροποίηση Οδών –εφαρμογή του μέτρου  απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικού δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

ΘΕΜΑ 5ΟΝ :Μνημόνια συνεργασίας με  τις Εθελοντικές Ομάδες του Δήμου μας.

 • Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά –ΠΥΣΕΘ ,
 • Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα –ΣΕΔΜ ,
 • Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Μαραθώνα- ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α ,
 • Έφιππο Εθελοντικό Σώμα  Πολιτικής Προστασίας Μαραθώνα.  ΕΦ.Ε.Σ.Π.Π

ΘΕΜΑ  6ΟΝ :Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – Αλιευτικούς Συλλόγους, Ναυτικούς Ομίλους , Ιδιώτες που έχουν σκάφη αναψυχής προκειμένου να συμμετέχουν εθελοντικά σε γεγονότα έκτακτης ανάγκης.

ΘΕΜΑ 7ΟΝ : Επιχειρησιακός σχεδιασμός – προετοιμασία  και δράσεις πρόληψης για  την αντιμετώπιση κινδύνων από Σεισμούς . Ετοιμότητα δυναμικού και μέσων .

Σημείωση: Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *