Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 31/01/2021

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 31/01/2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 9ΦΕΚ 143 τ. Α΄)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4764/2020 9ΦΕΚ 256 τ.Α΄)

δ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ε)Την υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μαραθώνα, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/1/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4764/2020».

στ)Την υπ αριθ πρωτ  627/15-01-2021 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας μέχρι την 31/01/2021.

ζ) Την υπ αριθ 1025/2019 αποφάσεως περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

η) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

θ) Τον πίνακα κατάταξης υποψηφίων

                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού χρονικής διάρκειας από σήμερα μέχρι 31/01/2021 για την υποβοήθηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έτσι ώστε μέχρι την 31/01/2021 γίνει εκκαθάριση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων και εισφορών προς το Δήμο μας:

  1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου
  2. ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνα
  3. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ του Κων/νου

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΡΘΙΩΛΜ-ΑΙΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΘΙΩΛΜ-ΑΙΡ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *