Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.4674/2020 (Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας)»

Αριθμός Απόφασης: 505/2021

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3147/Β/2012

δ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 («Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση απόφασης») του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020)

ε) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

στ) Την υπ’ αριθμ. 1267/2019 ορθή επανάληψη της απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος»

ζ) Τα αιτήματα μετάταξης που υποβλήθηκαν στον Δήμο Μαραθώνος στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021

η) Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, βάσει του Ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.4674/2020.

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4674/2020, αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

α. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

β. Τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών Δήμου Μαραθώνος

γ. Την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Σαφρά Μαρία του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄.

Στην επιτροπή δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ένας Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκουν οι προκηρυσσόμενες θέσεις και να συμμετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΥΖ7ΩΛΜ-ΒΚΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΖ7ΩΛΜ-ΒΚΖ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *