Επισκευή κλιματιστικών μονάδων

Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 104/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ9ΚΗΟΕΠΟ-66Ω ΑΔΑΜ: 19REQ005786387) προτίθεται να προβεί στην συντήρηση κλιματιστικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2019-2020 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για τις εργασίες συντήρησης εγκρίθηκε δαπάνη έως του ποσού των 20 ευρώ με ΦΠΑ ανά κλιματιστικό και συνολική δαπάνη έως 2000 ευρώ με το ΦΠΑ για 94 κλιματιστικά. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό και αντικατάσταση φρέον, όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνει συντήρηση κλιματιστικών μονάδων είναι οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 18
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 14
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ 5
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ 4
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 3
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 5
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30 π.μ. με 14.30 μ.μ., από την Τρίτη 05-11-2019 μέχρι και την Δευτέρα 11-11-2019.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

 

Λάσκος Αργύρης

Σχολιάστε