Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).»

Αριθμός Απόφασης: 477/2021

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του άρ. 36 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017)

γ) Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν.4508/2017» (ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018)

δ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΗΛ/Γ/οικ.172570/15-3-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ

ε) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4983/22-3-2018 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος

στ) Το υπ αριθ πρωτ 592/19-03-2018 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ

ζ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51541/27-3-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

η) Την υπ’ αριθμ. 1098/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί σύστασης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων σχετικά με την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.

θ) Την υπ’ αριθμ. 296/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχου Παιδείας Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων του Δήμου Μαραθώνος έως και τις 01/9/2022

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την σύσταση της επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων σχετικά με την επανασύνδεση της παροχής ρεύματος ευπαθών καταναλωτών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 36 του ν. 4508/2017, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

α.  Σωτηρίου Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων, ως εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής  με αναπληρωτή τον Λάσκο Αργύρη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Μαραθώνος

β.  Σαλούρη Γεώργιο, ως εκπρόσωπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., με αναπληρωτή του τον Τάσσιο Απόστολο

γ.  Φιλίππου Ελένη, ως εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η. Α.Ε

Το τρίτο μέλος της Επιτροπής θα αντικαθίσταται από τον εκπρόσωπο που θα ορίζει με έγγραφό του ο εκάστοτε πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι η ΔΕΗ ΑΕ.

Η ανωτέρω επιτροπή θα εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις των καταναλωτών, θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων ώστε να τους χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και θα κοινοποιεί άμεσα τις σχετικές αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να επιτευχθεί η  επανασύνδεση της παροχής ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της υπ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής, Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής και Δικτύων Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΑ12ΩΛΜ-Θ3Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ12ΩΛΜ-Θ3Τ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *