Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου Leave a Comment

Αναρτήθηκε στα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Μαραθώνος Εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων – Εντατικοποίηση μέτρων λόγω της επιζωοτίας ΑΠΧ στη Βουλγαρία »


Σχολιάστε