Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου Σχολιάστε

Αναρτήθηκε στα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Μαραθώνος Εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε εμπορικές και μη εκμεταλλεύσεις χοίρων – Εντατικοποίηση μέτρων λόγω της επιζωοτίας ΑΠΧ στη Βουλγαρία »


Σχολιάστε