Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 57/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΑΔΑ:6Χ2Ι465ΘΕΕ-ΡΟΞ) και (ΚΗΜΔΗΣ:19REQ005965746), προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρόδρομων και κουρτινών στο 2ο Λύκειο Νέας Μάκρης.

Σύμφωνα με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας οι προδιαγραφές έχουν ως κάτωθι:

Τοποθέτηση κουρτινών σε εννέα αίθουσες και δύο γραφεία

1. 13 τεμάχια σιδηρόδρομος φαρδύς με ροδάκι βαρέως τύπου.

2. Ύφασμα τύπου καραβόπανο διπλόφαρδο, μεγάλης αντοχής στον ήλιο σε αναλογία μηχανισμού – υφάσματος 1Χ2.

3. Ραφή και εγκατάσταση των κουρτινών.

Για τα ακριβή μέτρα κάθε παραθύρου, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην διεύθυνση του 2ου ΓΕΛ Ν. ΜΑΚΡΗΣ και στο τηλέφωνο 22940-91794.

Για τις ανωτέρω προμήθειες και εργασίες εγκρίθηκε δαπάνη έως του ποσού των 1500 ευρώ με το ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30 π.μ. με 14.30 μ.μ., από την Πέμπτη 05-12-2019 μέχρι και την Παρασκευή 13-12-2019.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος

Νικηφόρος Μπατζές