Επαναληπτική δημοπρασία – καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

Εντός Δημοπρασίες-Διαγωνισμοί από Τμήμα Πληροφορικήςσχόλια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική,   που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 κατόπιν των αρ. 203,204 & 205 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  και  της  αρ . 25/17  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  , για την για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων ( …