Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Eγκατάσταση δικτύου Η/Υ |2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

paschalis Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει:

  1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης δικτύου Η/Υ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης της Δ.Κ. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ.
  2. Την έγκριση της από 10/04/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
  3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην ΕΥΔΟΞΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΜΟΥ, με ΑΦΜ 150526482, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ταχ. δ/νση Λ.Μαραθώνος αριθ. 107 Νέα Μάκρη έναντι συνολικού ποσού 1.773,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 1.430,00 € + Φ.Π.Α. 24% 343,20 € = 1.773,20 € συνολικά).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (498/2019 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Ηλίας Ψηνάκης

Σχολιάστε