Αδέσποτα Ζώα

Υιοθέτησε -


Ένα ζώο δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η αγορά ή η υιοθεσία ενός ζώου είναι μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σας. Ως ιδιοκτήτης ζώου είστε νομικά υποχρεωμένος να διασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών για την ευζωία του. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττετε αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο.

Ο Ανάδοχος φιλοξενεί ένα ζώο για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί και έχει τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη. Ο δήμος παραδίδει στον ανάδοχο το ζώο κτηνιατρικά ελεγμένο και έχει την υποχρέωση της ιατρικής επενεξέτασής του αν αυτό πάσχει από λεϊσμανίωση ή εφόσον προκύψει κάτι στο ζώο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δήμο Μαραθώνος στο Δημοτικό Κατάστημα του Γραμματικού, ταχ.δ/νση: Λεωφόρος Γραμματικού 15, Τ.Κ: 19007, τηλ. 2294320 957, Email: agricultural@marathon.gr

Παραθέτουμε την Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για όποιον ενδιαφέρεται να υιοθετήσει κάποιο ζώο, την οποία και καταθέτει στο δήμο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΖΩΟΥ


Αδέσποτα -


Συνεργασίες


Image
Image