Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2021

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 15η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Πέμπτη   25-11-2021  και ώρα 15.30 μ.μ, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Περί λήψη απόφασης για την εξασφάλιση διέλευσης δικτύου ακαθάρτων σε υφιστάμενη ρυμοτομία οικισμού Βαρνάβα. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος  κ. Στέργιος  Τσίρκας )
 2. Περί έγκρισης Τεχνικού προγράμματος έτους 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μπούσουλας  )
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021. (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου )
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021. (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου )
 5. Περί λήψης απόφασης για την επιχορήγηση του αθλητή της Εθνικής Ομάδας Στίβου Ατόμων με Αναπηρία κ. Λουκά Πρωτονοτάριου σύμφωνα με την υπ.αρ.15063/8-8-2021 αίτηση του. (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου )
 6. Περί έγκρισης της υπ΄αριθ 3/2021 Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Παπαϊωάννου )
 7. Περί έγκρισης Σχεδίου δανειστικού συμβολαίου επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης για το έργο «the cargo project” ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΦΥΠΝΗΣΕΩΝ για την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος.» (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου )
 8. Περί παραλαβής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος στην περιοχή Σχοινιά Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Στάμος)
 9. Περί λήψης απόφασης για αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου, που αφορά προσφυγή-αίτηση συμβιβασμού, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Χρήστος Στάμος )
 10. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (19/2021 Α.Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 11. Περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας σε 18η Βάση του Γραφείου Δημάρχου. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νικόλαος Ζολοταριωφ   )
 12. Περί λήψης απόφασης, αιτήματος του κ. Μενάγια Εμμανουήλ με την υπ’ αριθμ. 11709/15-07- 20 ζητείται η διατήρηση της κατασκευής η οποία κατασκευάστηκε από τον ίδιο (ιδιώτης) σε κοινόχρηστο χώρο. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης. Μπούσουλας)
 13. Περί λήψης απόφασης για την εξέταση αιτήματος σύστασης χώρων αποκλειστικής χρήσης.(ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης . Μακρής)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •