Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για “Υπηρεσίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης”

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος», προϋπολογισμού 6.820,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρακαλούμε όπως, …

Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την …

Περίληψη διακύρηξης δημοπρασίας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για  για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος & Ν. Πλαστήρα στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που …

Περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Θέμα: Περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών  που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου …

Περίληψη διακύρηξης δημοπρασίας

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση ακινήτου-κυλικείου κολυμβητηρίου εντός του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Νέας Μάκρης. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 και την υπ’ αριθ. 24/2024 …

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης των οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μαραθώνος έτους 2024

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ έτους 2024» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον …

Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινόχρηστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών & ασφάλτου για κοινόχρηστους χώρους-εκτέλεση και συντήρηση μικρών έργων” Ο Δήμαρχος Μαραθώνος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 4795/2021, στο Δήμο Μαραθώνος Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Έχοντας υπόψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη …

Προμήθεια φαρμάκων για την λειτουργία της “Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος”

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Προμήθεια φαρμάκων για την λειτουργία της “Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος” της πράξης «Δομές  παροχής βασικών αγαθών Δήμου Μαραθώνος: κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (mis) 5003415 , παιδικών σταθμών και …

Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και προμήθεια ανταλλακτικών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος και προμήθεια ανταλλακτικών» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές …

Προκήρυξη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων Δήμου Μαραθώνος έτους 2024

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 Ο Δήμος Μαραθώνος καλεί όσους και όσες επιθυμούν και νομιμο-ποιούνται να συμμετέχουν σε εμποροπανηγύρεις του Δήμου Μαραθώνος για το 2024, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε …

Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2024

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μαραθώνος έτους 2024» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την …

Προκύρυξη για την χορήγηση δωδέκα (12) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά παραγωγών πωλητών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την χορήγηση δωδέκα (12) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά παραγωγών πωλητών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». …

Προκύρυξη για την χορήγηση δέκα (10) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά επαγγελματιών πωλητών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την χορήγηση δέκα (10) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά επαγγελματιών πωλητών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». …

Προκύρυξη για την χορήγηση επτά (7) συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών (ορθή επανάληψη)

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

(Ορθή επανάληψη) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την χορήγηση επτά (7)  συνολικά θέσεων συμμετοχής στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαραθώνος                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης …

Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) για το έτος 2024», συνολικής αξίας 22.989,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 18.540,00 €, Φ.Π.Α. 24%, …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβασης με τίτλο «Ενοικίαση ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο Αλίκη του Δήμου Μαραθώνα», όπως περιγράφεται στην με αριθμό Π1/2024 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος. Η ανάθεση θα …

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Στολών Δημοτικής Αστυνομίας»

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων. ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 8704/09-04-2024 αίτημα για την παροχή διευκρινίσεων, που υποβλήθηκαν μέσω του πρωτοκόλλου. Προς απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ. 8421/04-04-24 για την …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια αθλητικών ειδών και λοιπού εξοπλισμού», όπως περιγράφεται στην από 28/03/2024 Τεχνική Έκθεση του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς …