ΚΕΔΜΑ Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος

Κοινωφελής Επιχείριση Δήμου Μαραθώνος | Προσκλήσεις προμηθειών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια δύο διχτύων αντιανεμικών για το αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου Ν.Μάκρης, μέχρι του ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και συγκεκριμένα: Δίχτυ Σκίασης & …

Φροντίδα αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των ορίων του δήμου Μαραθώνος,  εκτιμώμενης αξίας 24.600,00 με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην 1/2018 Μελέτη …

Προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης, καθρεπτών κ.λπ.

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης – καθρεπτών – μειωτήρων ταχυτήτων. Η εκτιμώμενη αξία  όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.991,44 € με το Φ.Π.Α. Για την …

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων & υδατοδεξαμενών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος  προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων – υδατοδεξαμενών του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον …

Γραφική ύλη

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την "Τετράπολις" (ΝΠΔΔ)

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  των ειδών  γραφικής ύλης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη της δαπάνης θα της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Για την κάλυψη …

Συντήρηση κήπων

Συντήρηση κήπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ από την "Τετράπολις"

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης κήπων των παιδικών σταθμών Νέας Μάκρης, βρεφονηπιακός Νέας Μάκρης, Μαραθώνα παιδικός «Πολυτέκνων» και βρεφονηπιακός «Αμάλθεια», παιδικός Βαρνάβα, ΚΑΠΗ Μαραθώνα και ΚΑΠΗ Νέα Μάκρη , του Ν.Π.Δ.Δ. «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ», εκτιμώμενη αξία 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου …

Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής | Πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

administrator Δελτία τύπου, Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ.75/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του προσωπικού και κατανεμήθηκαν οι εγκεκριμένες θέσεις, Την απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού …

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Υπηρεσία πιστοποίησης ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει  τις εργασίες για τον περιοδικό έλεγχο και την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών του περιοδικού ελέγχου των Δημοτικών Κτιρίων,  εκτιμώμενης αξίας 930,00€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην …

τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα, με συστημικό αύξοντα αριθμό: …

Είδη καθαριότητας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του δήμου Μαραθώνος, Σσυνολικής δαπάνης 6.999,18 € (καθαρή αξία 5.644,50 € + ΦΠΑ 24% 1.354,68€), τα οποία αντιστοιχούν στην ομάδα Α-1.7 του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σχετ. …

Προμήθεια μεταλλίων, καπέλων και λοιπών ειδών

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλίων, καπέλων, αθλητικών τσαντών πλάτης και αθλητικά μπλουζάκια για τον 5ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο Μαραθώνα 2018 και συγκεκριμένα: ΟΜΑΔΑ Α Δύο χιλιάδες είκοσι ένα τεμάχια (2.021,00) μετάλλια ανάγλυφα Φ6 εκ. …

τρόφιμα παντοπωλείο

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά του Πρόσωπα, με συστημικό αύξοντα αριθμό …

Μίσθωση ακινήτου

ΚΑΠΗ Γραμματικού | Μίσθωση ακινήτου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» του Δήμου Μαραθώνος προκηρύσσει φανερό, προφορικό, μειοδοτικό, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 80-120 τ.μ. στο κέντρο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για την μεταστέγαση του ΚΑΠΗ Γραμματικού του …

Γραφική ύλη

Προμήθεια εντύπων και φακέλων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εντύπων και φακέλων για τις υπηρεσίες του, εκτιμώμενης αξίας 6.198,14€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην 1/2017 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Για την κάλυψη της δαπάνης της …

Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα …

Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

Παραχώρηση περιπτέρων

Θέση περιπτέρου | Δικαιούχοι: Α.Με.Α., πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΕΑ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΗ) Ο Δήμος Μαραθώνα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.4 της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε …

Ελαστικά οχημάτων

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

βιβλιοδεσία

Ανάθεση εργασιών βιβλιοδεσίας

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες για την βιβλιοδεσία εκδόσεων εκτυπώσεων Γραφείου Δημάρχου – Αντιδημάρχων καθώς και Μητρώων Αρρένων εκτιμώμενης αξίας 899,00€ με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην από 27/12/2017 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης …

Pet Microchip Scanner

Προμήθεια σαρωτών ταυτοποίησης δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σαρωτές για ταυτοποίηση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων εκτιμώμενης αξίας 200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στη από 21/12/2017 τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος. Για την κάλυψη …