Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή | 23η συνεδρίαση 16 Ιουλίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Οικονομική Επιτροπή Leave a Comment

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75 παραγρ. 6 την 16/7/2019 ημέρα Τρίτη ώρα 14:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 586,94€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού τις 3μελους επιτροπής για την απόδοση του επιδόματος των 5.869,41€ στους πληγέντες της πυρκαγιάς.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών του προσώπων και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια υλικών ύδρυσης και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών προγράμματος GENESIS και συστήματος Δημοσιολογιστικής παρακολούθησης για το έτος 2019 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης, για την παροχή υπηρεσιών για αποψιλώσεις κλαδεύσεις υψηλών επικινδύνων δένδρων κοινοχρήστων χώρων-αποκομιδής κλαδιών, σύμμεικτων υλικών & ογκωδών αντικειμένων- αποψίλωσης Ε΄κατασκήνωσης και κλαδεμάτων και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός Η/Υ από υπάλληλο του Δήμου για την Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα
  8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς της ανακατασκευής και ανάπλασης του γηπέδου της Αμπελούπολης από τον σύλλογο ΜΕΣΜΑ.
  9. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για  την  κάλυψη της  ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις στη πλατεία της Ν. Μάκρης για την εορτή των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και ορισμός υπόλογου.
  10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ζαγάρης Ιωάννης

Σχολιάστε