Οικονομική Επιτροπή | 26η συνεδρίαση 11 Αυγούστου 2022

websupport Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

(Αριθμός  Συνεδρίασης 26/2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση, με ενημέρωση και ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:41628/14.07.2022 (ΦΕΚΒ ́3734/14.07.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 11/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς μικροσυσκευών κουζίνας και μαγειρείων, από την εταιρεία Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ για τις ανάγκες της Ε΄ Κατασκήνωσης ΑμεΑ του Δήμου Μαραθώνος
 2. Λήψη απόφασης για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο έτους 2022
 3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής κυρίας οφειλής / προσαυξήσεων.
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης στο έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ “
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και τρόπου ανάθεσης του έργου «Διαμόρφωση ΚΧ 155Ε και οδών περιμετρικά του 2ου Δημοτικού Νέας Μάκρης»
 7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ»
 8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μαραθ’ωνος.
 9. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή πάρκου δρομέων Δήμου Μαραθώνα»
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τσίρκας Στέργιος

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •