Ένταξη σε ρύθμιση οφειλών

websupport Δελτία τύπου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 0,5% .

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε ρύθμιση οφειλών.

ΣXET.: Οι διατάξεις του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 23122020)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4764/20 (αρ. 165-172): δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε ΟΤΑ που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από τις 1502 2020 μέχρι 28-02-2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση από 15-022020 έως τη δημοσίευση του νόμου 4764/20, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης.

Προκειμένω να εντάξετε τις οφειλές σας από την καταβολή του τέλους 0,5% στην ανωτέρω ρύθμιση, μπορείτε να υποβάλλετε τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ παλαιοτέρων ετών και του 2020 στο Τμήμα Εσόδων στην ηλεκτρονική διεύθυνση mstergiou@marathon.gr ή στο esoda@marathon.gr

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •