Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 17η/2024 (11-7-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-7-2024 118    Περί έκδοσης ψηφίσματος   συνέχισης λειτουργίας  Β΄ Νηπιαγωγείου Μαραθώνα. 17/11-7-2024 1 εηδ ομόφωνα 119 Περί έγκρισης συμμετοχής στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου  Καλαβρύτων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2024» της Πειραματικής  …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 15η/2024 (27-6-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-6-2024 95 Περί γνωμοδότησης ενδεχόμενης  αναγκαιότητας κατόπιν τήρησης όλων των  νομίμων διαδικασιών , απομάκρυνσης σκαφών από ακίνητο στην οδό Αγ. Παντελεήμονος 10, Παραλία Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος. 15/27-6-2024 1 εηδ ομόφωνα …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 14η/2024 (28-5-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  28-5-2024 88 (199 – 2024 ΔΕ) Λήψη απόφασης για την επιβολή και καθορισμού ειδικού ανταποδοτικού τέλους απαλλοτρίωσης (Άρθρο 18 Παρ. 5 του Ν3870/2010 και του άρθρου 211 παρ.1 του Ν. …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 9η/2024 (19-4-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  19-4-2024 64    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού κοινής σύσκεψης για  τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 8η/2024 (4-4-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  4-4-2024 63 Περί λήψης απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου με ενάριθμο 2023NA25500090  με τίτλο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «EKTEΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 3η/2024 (11-1-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  11-1-2024 4 Περί λήψης  απόφασης  για την έγκριση και  ψήφιση ενιαίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (μετά την ισχύ του ν.5056/2023) και κατόπιν της με αρ.1034/21-12-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1η/2024 (2-1-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  2-1-2024 1 Περί εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 1/2-1-2024 1 τακτικό  Εκλογή 2 Περί εκλογής Μελών της Δημοτικής Επιτροπής 1/2-1-2024 2 τακτικό Εκλογή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κωνσταντίνος Τσίρκας

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2η/2024 (11-1-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  11-1-2024 3 Περί έγκρισης Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2024. 2/11-1-2024 1 τακτικό κατά  πλειοψηφία  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κωνσταντίνος Τσίρκας

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 13η/2024 (14-5-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  14-5-2024 81   Λήψη απόφασης για την έγκριση  2ης αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. 13/14-5-2024 1 τακτικό κατά  πλειοψηφία 82   Λήψη απόφασης  για την τροποποίηση του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 10η/2024 (25-4-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  25-4-2024 65 Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (146-2024  Δ.Ε) 10/25-4-2024 1 εηδ κατά  πλειοψηφία 66 Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Α΄ Βάθμιας Σχολικής …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 7η/2024 (19-3-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  19-3-2024 40 Παράταση  υφιστάμενης  χρήσης για καταστήματα-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 7/19-3-2024 1 εηδ ομόφωνα 41   Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης  του Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 5η/2024 (15-2-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  15-2-2024 17 Περί ορισμού Προέδρου  και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων  για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 5/15-2-2024 1 εηδ ομόφωνα 18             Μόνιμη τέλεση του Μαραθωνίου Δρόμου των Ολυμπιακών Αγώνων στη γενέτειρά …

Δημοτικό συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 4η/2024 (23-1-2024)

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Σχολιάστε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  23-1-2024 6    Περί λήψης απόφασης για  την συγκρότηση  επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, παραλαβής παροχής υπηρεσιών και επιτροπή ενστάσεων, έτους 2024, σύμφωνα  με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α.8.8.2016) όπως τροποποιήθηκε  …

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 155/2023

websupport Ζώα Συντροφιάς, Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμό 13/11-7-2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί έγκρισης διαχείρισης ζώων συντροφιάς

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 31/20-5-2022

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/20-5-2022 Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021,(11-2022 Απόφαση Κοινότητας Νέας Μάκρης. Δείτε την κανονιστική απόφαση ΔΣ

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 30/20-5-2022

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/20-5-2022 Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) ίδρυσης λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών. Δείτε την κανονιστική απόφαση ΔΣ

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 5/20-5-2022

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 5/20-5-2022 τακτικής με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί λήψης απόφασης: α) έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Ποσειδώνος) της   Κοινότητας Νέας  Μάκρης Δήμου …

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 70/2021

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021 και ώρα 16:00 π..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησηςη , 7η  τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …

Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 54/2021

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021 και ώρα 16:00 π..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας e–presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησηςη , 7η  τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …

Δημοτικό συμβούλιο

Κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος

websupport Πίνακες αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι  από την με αριθμό 6/24-5-2021 τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Μαραθώνος, ελήφθησαν κανονιστικές αποφάσεις:α) για την  περιοδική ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην οδό Παραλίας Μαραθώνα (Λ. Ποσειδώνος) της Κοινότητας Μαραθώνα και συνοδές ρυθμίσεις μικρής κλίμακας …