Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου σε υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2019)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Καθήκοντα υπαλλήλου».

δ)Την υπ αριθ 986/2016 απόφαση Γ.Γ. Δήμου Μαραθώνος με θέμα: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/2016 τ.Α΄)

ε) Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί Τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

στ) Την επιτακτική και επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως αυτή εκφράζεται στο από 6 Απριλίου 2020 υπηρεσιακό σημείωμα της δ/νσης καθαριότητας.

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Γεραμάνη Ευάγγελου του Λεωνίδα, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου  ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών με βαθμό Β΄

Αποφασίζει

Την ανάθεση στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος, Γεραμάνη Ευάγγελο του Λεωνίδα κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομών  με βαθμό Β΄, καθηκόντων κλάδου ΔΕ Εποπτών λόγω της επιτακτικής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης του Τμήματος Αποκομιδής Απορ/των Ανακ/μων Υλικών & Καθαρισμού Κοινοχ. Χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών  Δήμου Μαραθώνος, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  από  σήμερα 06/04/2020  έως 05/06/2020.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ3ΣΨΩΛΜ-ΦΥΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ3ΣΨΩΛΜ-ΦΥΙ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •