αναγόμωση πυροσβεστήρων

Αναγόμωση πυροσβεστήρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Πληροφορικής Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 106/14-10-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 646ΩΟΕΠΟ-1ΓΚ) και (ΑΔΑΜ: 19REQ005786520) προτίθεται να προβεί στην αναγόμωση των πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2019-2020.Για τις εργασίες αναγόμωσης 208 πυροσβεστήρων εγκρίθηκε συνολική δαπάνη έως 1.300 ευρώ με το ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες εργασίες θα περιλαμβάνουν ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι αν το κρίνουν σκόπιμο μπορούν να επισκεφθούν τις σχολικές μονάδες και κατόπιν να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία των Σχολικών Επιτροπών (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, Γυάλινο Κτίριο, Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας) ώρες 08.30 π.μ. με 14.30 μ.μ., από την Δευτέρα 13-01-2020 μέχρι και την Δευτέρα 20-01-2020.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Σχολική Επιτροπή σε προγραμματισμένη συνεδρίαση για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος

Λάσκος Αργύρης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •