Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής

websupport Τεχνικές Υπηρεσίες

Στα πλαίσια αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Μαραθώνα, όπως σύμφωνα με το από 21-07-2020 έγγραφο Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής, καταθέσουν στοιχεία Διοικητικών πράξεων των περιπτώσεων ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979.

Η κατάθεση γίνεται στα γραφεία Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής οδός Αγίου Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2 Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 21-08-2020 ημέρα Παρασκευή.

Γενικές πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινήσεις θα αποδίδονται από το γραφείο υποδοχής των αιτήσεων α) τηλεφωνικά: 2106395280 (εσωτ.2), β) μέσω τηλεoμοιοτυπίας (fax): 2106011092, γ) μέσω αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dash_anat_attikh@attica.gr 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

 

Δημήτρης Μακρής

 

Ο Δήμαρχος

 

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •