Ανακοίνωση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ από την εφορία αρχαιοτήτων Αν. Αττικής

websupport Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2/6/23

Για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο της πράξης «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και διάθεση – επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών», η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(ΠΕ) Αρχαιολόγων

4

Περιοχές αρχαιολογικώνεργασιών στο ΔήμοΜαραθώνα

(ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων, με

εμπειρία στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων καιμνημείων

1

«

 (ΥΕ) Εργατών

25

«


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση log.efaanat@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ. Σπυροπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.159), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02.6.2023 έως 12.6.2023).

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *