Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Οδηγών της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023

websupport Θέσεις εργασίας

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας (κωδ. 303) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 (Α.Π. 28742/2022) του Δήμου Μαραθώνος, όπως ανασυντάχθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ.

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •