Ανανέωση άδειας οδήγησης για άτομα άνω των 80 ετών

Εάν είστε άνω των 80 ετών και θέλετε να κάνετε ανανέωση άδειας οδήγησης οφείλετε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα με την σειρά:

 1. Θα εκδώσετε έξι (6) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 εκατοστά έγχρωμες, χωρίς γυαλιά)
  • Μία (1) για κάθε επίσκεψη στους Ιατρούς
  • Δύο (2) με την κατάθεση της αίτησης στα ΚΕΠ
 2. Θα λάβετε βεβαίωση ικανότητας οδήγησης από Νευρολόγο ή Νευροψυχίατρο ή Ψυχίατρο (να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας και μία φωτογραφία)
 3. Θα λάβετε βεβαίωση ικανότητας οδήγησης από Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ) (να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας και μία φωτογραφία)
 4. Κατέχοντας ήδη τις δύο παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις και κατόπιν επίσκεψης σε Παθολόγο θα λάβετε επίσης βεβαίωση ικανότητας οδήγησης (να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας και μία φωτογραφία)
 5. Έχοντας λάβει θετική εισήγηση από τον Παθολόγο θα επισκεφθείτε Οφθαλμίατρο όπου θα λάβετε επίσης βεβαίωση ικανότητας οδήγησης (να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας και μία φωτογραφία)
 6. Θα προσκομίσετε σε ένα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών):
  • Τις τέσσερις (4) παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις (συνοδεία της απόδειξης πληρωμής από τον Ιατρό)
  • Την Αστυνομική σας Ταυτότητα και ένα απλό αντίγραφο αυτής
  • Την πρωτότυπη Άδεια Οδήγησης και ένα απλό αντίγραφο αυτής
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Ένα e-Παράβολο αξίας €30 για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 28)
  • Ένα e-Παράβολο αξίας €18 για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 65)
  • Ένα e-Παράβολο αξίας €50 για την ανανέωση του διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 23)
  • Έναν (1) φάκελο μεγέθους Α4 με λάστιχο, στον οποίο θα βάλετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πωλείται στα βιβλιοχαρτοπωλεία)

Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε τον φάκελό σας στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Αττικής (τηλ.: 2132122600), στον οδό Κλεισθένους 35, στον Σταυρός της Αγίας Παρασκευής (Τ.Κ. 15343).

Ο σύνδεσμος της υπηρεσίας χορήγησης των ηλεκτρονικών παραβόλων είναι: e-Παράβολο

Ο σύνδεσμος της Περιφέρειας Αττικής που διαθέτει τις καταστάσεις με τους συμβεβλημένους ιατρούς για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών είναι: Ιατροί


Μετά την λήξη της Άδειας Οδήγησης, απαγορεύεται η οδήγηση, ως την έκδοση νέας Άδειας.