Ανανέωση άδειας οδήγησης για άτομα έως 80 ετών

Εάν είστε έως 80 ετών και θέλετε να κάνετε ανανέωση άδειας οδήγησης μπορείτε να προσκομίσετε σε ένα από τα ΚΕΠ

  1. Την Αστυνομική σας Ταυτότητα και ένα απλό αντίγραφο αυτής
  2. Την πρωτότυπη Άδεια Οδήγησης και ένα απλό αντίγραφο αυτής
  3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 εκατοστά έγχρωμες, χωρίς γυαλιά)
  4. Ένα πιστοποιητικό Παθολόγου (συνοδεία της απόδειξης πληρωμής από τον Ιατρό)
  5. Ένα πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου (συνοδεία της απόδειξης πληρωμής από τον Ιατρό)
  6. Ένα e-Παράβολο αξίας €30 για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 28)
  7. Ένα e-Παράβολο αξίας €18 για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 65)
  8. Ένα e-Παράβολο αξίας €50 για την ανανέωση του διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 23)
  9. Έναν (1) φάκελο μεγέθους Α4 με λάστιχο, στον οποίο θα βάλετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πωλείται στα βιβλιοχαρτοπωλεία)

Ο σύνδεσμος της υπηρεσίας χορήγησης των ηλεκτρονικών παραβόλων είναι: e-Παράβολο

Ο σύνδεσμος της Περιφέρειας Αττικής που διαθέτει τις καταστάσεις με τους συμβεβλημένους ιατρούς για τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών είναι: Ιατροί