Αναστολή λειτουργίας σχολικών και προσχολικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας σχολικών και προσχολικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 158/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 114Α /2006)

β) Τις διατάξεις του άρ. 58 και του άρ. 94 παρ.4 εδ. 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018)

δ) Την ανάγκη αναστολής λειτουργίας του 1ου, 2ου & 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης, καθώς και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης  που θα προκύψει από προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας των κατωτέρω σχολικών και προσχολικών μονάδων του Δήμου Μαραθώνος την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης που θα προκύψει από προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή:

α. 1ο, 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Μάκρης,

β. Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Μάκρης (Ρούμελης & Λ. Σωτηρίου).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΧΩΝΩΛΜ-Γ9Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΩΝΩΛΜ-Γ9Ψ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •