Αντίγραφο ή αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή φθοράς

Εάν χάσατε ή σας έκλεψαν την Άδεια Οδήγησης ή απλώς έχει φθαρεί παρουσιάζοντας αλλοιωμένες πληροφορίες κι επιθυμείτε την αντικατάστασή της, μπορείτε να προσκομίσετε σε ένα από τα ΚΕΠ

  1. Την Αστυνομική σας Ταυτότητα και ένα απλό αντίγραφο αυτής
  2. Το αντίγραφο της κατεχόμενης Άδειας Οδήγησης που έχει υποστεί φθορές και αλλοιώσεις
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4×6 εκατοστά έγχρωμη, χωρίς γυαλιά)
  4. Ένα e-Παράβολο αξίας €30 για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 28)
  5. Ένα e-Παράβολο αξίας €30 για την δήλωση Απώλειας ή Κλοπής του εντύπου της Άδειας Οδήγησης (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 29)
  6. Ένα e-Παράβολο αξίας €9,02 για την έκδοση αντίγραφου εντύπου Άδειας Οδήγησης (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 66)
  7. Έναν (1) φάκελο μεγέθους Α4 με λάστιχο, στον οποίο θα βάλετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πωλείται στα βιβλιοχαρτοπωλεία)

Ο σύνδεσμος της υπηρεσίας χορήγησης των ηλεκτρονικών παραβόλων είναι: e-Παράβολο