Νίκος Ευαγγελόπουλος

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων :

  • Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Εσόδων και Περιουσίας
  • Προμηθειών
  • Ταμείου
  • Μισθοδοσίας
 • 02

  Εποπτεύει και ευθύνεται για όλες τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου Μαραθώνος.

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 04

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Βαγγέλης Σωτηρίου

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Έργων.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης και του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Τα τμήματα Συγκοιν/κών & Κτιριακών Έργων , Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων και Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου).

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Χρήστος Στάμος

Αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας. Αναπληρωτής Δήμαρχος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  -Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακ/μων Υλικών και Καθαρισμού Καιν. Χώρων
  -Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  -Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Στάμος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Βαγγέλης Κυπαρίσσης

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται:

  • • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος
   και συγκεκριμένα των τμημάτων:
   – Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
   – Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται στον Τουρισμό.
   Και ειδικότερα θα είναι υπεύθυνος διοργάνωσης δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών κ.λ.π.
  • θα ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού όπως αναφέρονται στον ΟΕΥ
  • θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου – Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου καθώς και των δράσεων και εκδηλώσεων αυτού.
 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Επίσης ο κ. Κυπαρίσσης θα ασκεί και αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

Αργύρης Λάσκος

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και η ευθύνη της οργανικής μονάδας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία & στην Κοινωνική Προστασία.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κος Λάσκος Α. εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Παπαϊωάννου Δημήτρης

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της οργανικής μονάδας του:

  • Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στον Αθλητισμό
  • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος
   και συγκεκριμένα των τμημάτων:
   – Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας με αρμοδιότητες που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
   – Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στον Τουρισμό.
 • 02

  Θα είναι υπεύθυνος για την πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου της Νέας Μάκρης κατά τους θερινούς μήνες.

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 04

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Μακρής Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Ρυθμιστικών Σχεδίων και Πολεοδομικών Μελετών.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων

 • 02

  Τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & συναφών εκτελεστών πράξεων.

 • 03

  Την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

 • 04

  Ο κ. Μακρής, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ζορμπάς Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 02

  Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • 03

  Όταν ο κ. Ζορμπάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.