Νίκος Ευαγγελόπουλος

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων :

  • Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Εσόδων και Περιουσίας
  • Προμηθειών
  • Ταμείου
  • Μισθοδοσίας
 • 02

  Εποπτεύει και ευθύνεται για όλες τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου Μαραθώνος.

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 04

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Βαγγέλης Σωτηρίου

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Έργων.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης και του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Τα τμήματα Συγκοιν/κών & Κτιριακών Έργων , Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων και Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου).

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Χρήστος Στάμος

Αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας. Αναπληρωτής Δήμαρχος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  -Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακ/μων Υλικών και Καθαρισμού Καιν. Χώρων
  -Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  -Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Στάμος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Βαγγέλης Κυπαρίσσης

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Εποπτεύει και ευθύνεται για τη διεύθυνση όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται: • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  – Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
  – Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού.
  • Στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπου θα ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν θέματα Πολιτισμού & Αθλητισμού .

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Επίσης ο κ. Κυπαρίσσης θα ασκεί και αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

Αργύρης Λάσκος

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και η ευθύνη της οργανικής μονάδας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία & στην Κοινωνική Προστασία.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κος Λάσκος Α. εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Μακρής Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Ρυθμιστικών Σχεδίων και Πολεοδομικών Μελετών.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων

 • 02

  Τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων & συναφών εκτελεστών πράξεων.

 • 03

  Την σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

 • 04

  Ο κ. Μακρής, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Ζορμπάς Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 02

  Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • 03

  Όταν ο κ. Ζορμπάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.