Σωτηρίου Ευαγγελος

Αντιδήμαρχος Υποδομών, Δικτύων & Καθημερινότητας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Αρμοδιότητες (Δνση Τ.Υ. πλην όσων ορίζονται σε άλλους Αντιδημάρχους, δηλ. πολεοδομικές, χωροταξικές, κυκλοφοριακές, συγκοινωνιών, δηλ. του Τμ. Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων και του Τμ. Εξυπηρέτησης Κοινού και Διοικητικής Υποστήριξης της Δνση Τ.Υ.)

 • 02

  Μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων και συντήρηση αυτών, σύνταξη και επικαιροποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος.

 • 03

  Μελέτη και εκτέλεση έργων δικτύων και υποδομών του δήμου (ύδρευση, οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικές εγκαταστάσεις) και συντήρηση αυτών

 • 04

  Οργάνωση τεχνικών συνεργείων.
  Παρακολούθηση των πάσης φύσεως συμβάσεων τεχνικών μελετών, έργων και τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και των προγραμματικών συμβάσεων συναφούς αντικειμένου.

Γεωργάτος Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Αρμοδιότητες (Αυτ. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, πλην αρμοδιοτήτων που δίδονται σε λοιπούς Αντιδήμαρχους, δηλ. πολιτισμού και αθλητισμού)

 • 03

  Όλα τα θέματα παιδείας, οργάνωσης και λειτουργίας σχολείων κλπ. Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

 • 02

  Όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών (πρώην ν.π. ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ), κοινωνικές δομές κλπ.

Χρυσίνας Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Φιλοζωίας και Συγκοινωνιών και κατά τόπον Βαρνάβα και Γραμματικού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Θέματα αθλητισμού, αθλητικών εκδηλώσεων και χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αναφέρονται στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (αρμοδιότητες Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) και απορρέουν από τη συστατική πράξη της λυθείσας με τις διατάξεις του ν. 5056/2023 κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου (ΦΕΚ 1277 Β’/2011).

 • 02

  Θέματα φιλοζωίας και προστασίας αδέσποτων, όπως απορρέουν από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

 • 03

  Θέματα συγκοινωνιών και ειδικότερα, για την εύρυθμη λειτουργία αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που εξυπηρετούν τους δημότες, κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Μαραθώνος (αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

 • 04

  Κατά τόπον αρμοδιότητες:
  Δημοτικές Ενότητες Βαρνάβα και Γραμματικού, με έδρα το δημοτικό κατάστημα Βαρνάβα, όπου θα χρησιμοποιεί το γραφείο του δημοτικού καταστήματος για τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Χρήστος Στάμος

Αντιδήμαρχος Ασφάλειας, Αστυνόμευσης, Προστασίας παραλιών & αιγιαλού και Κοιμητηρίων

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Δημοτική Αστυνομία

 • 02

  Επίβλεψη τήρησης νομοθεσίας που αφορά τις παραλίες και ναυαγοσωστική κάλυψη
  Κοιμητήρια (οργάνωση και λειτουργία) Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και ειδικότερα του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου (αρμοδιότητες Κοιμητηρίων, παρ. 23 του ισχύοντος ΟΕΥ)

 • 03

  Αναπληρώνει το Δήμαρχο στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Πάλλης Πέτρος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Θεατρικών Σκηνών

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Πολιτισμού (του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτ. Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) και ιδίως του προγραμματισμού, της διοργάνωσης και της διεξαγωγής των πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μαραθώνος, τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Μαραθώνος και συναφών πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.
  Λειτουργία των θεατρικών σκηνών (πρώην ν.π. ΔΗΘΕΜΑ)

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Λειτουργίας & Αναβάθμισης Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, περιλαμβανομένης της οργάνωσης, αναβάθμισης και λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, οργάνωσης και υποστήριξης τοπικών εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας και συνεργασίας με λοιπούς φορείς Πολιτικής Προστασίας.

 • 02

  Λειτουργίας του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, της οργάνωσης και αναβάθμισής του σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εκθεμάτων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ζούρος Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και κατά τόπον Νέας Μάκρης

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, πλην των αρμοδιοτήτων Κοιμητηρίων και Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου.

 • 02

  Ειδικότερα περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, η προώθηση της ανακύκλωσης και η εν γένει καλή λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων της υπηρεσίας καθαριότητας και της ανακύκλωσης.

 • 03

  Επιπλέον, η παρακολούθηση των πάσης φύσεως συμβάσεων, των δράσεων και συνεργασιών για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας, την προώθηση της ανακύκλωσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Λάσκος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Χωροταξίας και Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και κατά τόπον Μαραθώνα

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων και του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Διοικητικής Υποστήριξης της Δνση Τ.Υ. που αφορούν θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού αντικειμένου και ειδικότερα στις πράξεις εφαρμογής και στις χρήσης γης, τη σύνταξη και εφαρμογή των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων με έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, του κτιριακού αποθέματος, του υπαίθριου δημόσιου χώρου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της έξυπνης πόλης, τη διαχείριση τη γης ως φυσικού πόρου και την προστασία της, την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα.

 • 02

  Συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς σχετικά με την προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου και τη σύνταξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Δήμου.

Μεταξωτός Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Προώθησης τουριστικής ανάπτυξης

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Δνσης Τ.Ο.Α., πλην αδέσποτων και ζωοφιλίας του Τμ. Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και ιδίως της προώθησης της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Μαραθώνος, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την προώθηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με την αγορά εργασία.
  Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, μέσω της συνεργασίας με συναρμόδιους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Μακρής Δημήτρης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεμάτων πυροπλήκτων και πολεοδομικών θεμάτων Ματιού, Αγ. Μαρίνας και παραρεμάτιας περιοχής 4ης & 5ης Π.Ε. Ν. Μάκρης

Image

Ζορμπάς Γεώργιος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δημοτικών υπηρεσιών υγείας

Image

Σπανού Μαρία

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για Θέματα λειτουργίας ΚΔΑΠ και προγράμματος εκπαίδευσης «Βασική Υποστήριξη Ζωής& Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED)» για την εν γένει ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα ΚΑΡΠΑ και παροχής Α’ βοηθειών.

Image

Στάμου Πέτρος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα ΟΕΔΑ (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ) Γραμματικού

Image

Κουλουμπής Δημήτρης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εφαρμογής περιοδικών πεζοδρομήσεων & μονοδρομήσεων, Προστασίας και ανάδειξης φυσικού κάλλους και μονοπατιών και Εθελοντισμού

Image

Αρμάος Ιάκωβος

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Λειτουργίας και οργάνωσης ΥΔΟΜ Δήμου Μαρθώνος
(Εκπρόσωπος του Δήμου ως μέλος στο ΔΣ της Παμμακαρίστου)

Image

Μπούσουλας Ιωάννης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για Θέματα οργάνωσης & λειτουργίας κατασκηνώσεων, (Πρόεδρος ΔΣ της Ε’ Κατασκήνωσης)

Image

Μπούφης Κωνσταντίνος

Άμμισθος ειδικός σύμβουλος παρακολούθησης υλοποίησης πάρκου αναψυχής στο Μάτι (ΝΑΤ)

Image