Βαγγέλης Σωτηρίου

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Έργων.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης και του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Τα τμήματα Συγκοιν/κών & Κτιριακών Έργων , Συγκ/νιών & Εγκαταστάσεων και Εξυπηρέτησης Κοινού & Δ/κής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου).

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Σωτηρίου, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Χρήστος Στάμος

Αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας. Αναπληρωτής Δήμαρχος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών και συγκεκριμένα των τμημάτων:
  -Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακ/μων Υλικών και Καθαρισμού Καιν. Χώρων
  -Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  -Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου εκτός των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κ. Στάμος, εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Βαγγέλης Κυπαρίσσης

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται:

  • • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος
   και συγκεκριμένα των τμημάτων:
   – Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
   – Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού εκτός των αρμοδιοτήτων που άπτονται στον Τουρισμό.
   Και ειδικότερα θα είναι υπεύθυνος διοργάνωσης δράσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, παραγωγών κ.λ.π.
  • θα ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού όπως αναφέρονται στον ΟΕΥ
  • θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου – Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου καθώς και των δράσεων και εκδηλώσεων αυτού.
 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Επίσης ο κ. Κυπαρίσσης θα ασκεί και αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας.

Αργύρης Λάσκος

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και η ευθύνη της οργανικής μονάδας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία & στην Κοινωνική Προστασία.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • 04

  Ο κος Λάσκος Α. εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Παπαϊωάννου Δημήτρης

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της οργανικής μονάδας του:

  • Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στον Αθλητισμό
  • Στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος
   και συγκεκριμένα των τμημάτων:
   – Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας με αρμοδιότητες που άπτονται της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
   – Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Τουρισμού με αρμοδιότητες που αφορούν στον Τουρισμό.
 • 02

  Θα είναι υπεύθυνος για την πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου της Νέας Μάκρης κατά τους θερινούς μήνες.

 • 03

  Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 04

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Τσακιργιάννης Βασίλης

Αντιδήμαρχος Πρασίνου & Περιβάλοντος.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η συντήρηση ρασίνου όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 περ. (γ) παρ. 17 στις αρμοδιότητες τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 02

  Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των διαδικασιών απευθείας αναθέσεων και ΕΑΔ.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων.

Μακρής Δημήτριος

Εντετακμένος Δημοτικός Σύμβουλος Σχεδίων και Πολεοδομικών Μελετών.

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Τον ορισμό του κ. Μακρή Δημητρίου του Γεωργίου ως εντεταλμένου
  δημοτικού συμβούλου, χωρίς αμοιβή, για θέματα που αφορούν στην
  παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των
  πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων,
  τον έλεγχο της εφαρμογής των ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων &
  συναφών εκτελεστών πράξεων, την
  σύνταξη των πράξεων εφαρμογής.

 • 02

  Εξουσιοδοτεί τον κ. Μακρή Δ. να υπογράφει τα προβλεπόμενα από την
  κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες
  λειτουργίας του Δήμου, έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και
  αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων.

Ζορμπάς Γεώργιος

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Δημόσιας Υγείας

Image

Αρμοδιότητες

 • 01

  Του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ του Δήμου μας.

 • 02

  Εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • 03

  Όταν ο κ. Ζορμπάς απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος ασκεί ο Δήμαρχος Μαραθώνος.