Γιώργος Νησιώτης

Αντιδήμαρχος Διαφάνειας και Οικονομικής Διαχείρισης.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων :

  • Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Εσόδων και Περιουσίας
  • Προμηθειών
  • Ταμείου
  • Μισθοδοσίας
 • 02

  Εποπτεύει και ευθύνεται για όλες τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου Μαραθώνος.

 • 03

  Η υπογραφή των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο, σύμβαση κ.λ.π. εκδίδεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 • 04

  Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 05

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική ενότητα του Γραμματικού, όταν ο Δήμαρχος κωλύεται ή απουσιάζει.

 • 06

  Εποπτεύει και συντονίζει τις δράσεις που άπτονται στη λειτουργία της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.

Γιώργος Νησιώτης

Αντιδήμαρχος ανάπτυξης και έργων.

Αρμοδιότητες

 • Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Βάιος Θανασιάς

Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και δικτύων.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Εκδίδει και υπογράφει αποφάσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, επιβάλει πρόστιμα καθώς ευθύνεται για τη
  λειτουργία και την εποπτεία των αρμόδιων φορέων και για την λειτουργία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Γιάννης Ζαγάρης

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Εποπτεύει και ευθύνεται για τη διεύθυνση όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Έργων, και τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική κοινότητα του Μαραθώνα, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Αργύρης Λάσκος

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισμού και Παιδείας.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και η ευθύνη της οργανικής μονάδας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική κοινότητα του Βαρνάβα, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.