Βασίλης Τσουπράς

Αντιδήμαρχος Διαφάνειας και Οικονομικής Διαχείρισης.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα των τμημάτων :

  • Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Εσόδων και Περιουσίας
  • Προμηθειών
  • Ταμείου
  • Μισθοδοσίας
 • 02

  Η εποπτεία και ευθύνη όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στο Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου Μαραθώνος.

 • 03

  Η υπογραφή των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 • 04

  Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Γραμματικού για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 05

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική ενότητα του Γραμματικού, όταν ο Δήμαρχος κωλύεται ή απουσιάζει.

Αδάμ Μεγαγιάννης

Αντιδήμαρχος ανάπτυξης και έργων.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται :
  στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία και συντονισμό δράσεων που άπτονται της λειτουργίας της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Συνοχής και Επιχειρηματικότητας και με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική κοινότητα της Ν. Μάκρης, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Γεώργιος Ζούρος

Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και δικτύων.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 • 03

  Διενεργεί την τέλεση πολιτικών γάμων που πραγματοποιούνται στην δημοτική κοινότητα του Μαραθώνα, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Βάιος Θανασιάς

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Συνοχής.

Αρμοδιότητες

 • Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Έργων, και τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Δήμητρα Λαμπαρού

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας.

Αρμοδιότητες

 • 01

  Η εποπτεία και ευθύνη της οργανικής μονάδας του :
  Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 • 02

  Συνεργάζεται με τον πρόεδρο και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Βαρνάβα για την επίλυση των προβλημάτων τους.