Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας Οδήγησης με Νέου Τύπου

Εάν επιθυμείτε την αντικατάσταση της παλαιάς Άδειας Οδήγησης με μία Νέου Τύπου μπορείτε να προσκομίσετε σε ένα από τα ΚΕΠ

  1. Την Αστυνομική σας Ταυτότητα και ένα απλό αντίγραφο αυτής (Εναλλακτικά το Διαβατήριό σας)
  2. Την πρωτότυπη Άδεια Οδήγησης και ένα απλό αντίγραφο αυτής
  3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4×6 εκατοστά έγχρωμη, χωρίς γυαλιά)
  4. Ένα e-Παράβολο αξίας €30 για την εκτύπωση του νέου διπλώματος (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 28)
  5. Έναν (1) φάκελο μεγέθους Α4 με λάστιχο, στον οποίο θα βάλετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πωλείται στα βιβλιοχαρτοπωλεία)

Σε περίπτωση που η παλαιά Άδεια έχει υποστεί φθορά, χρειάζεται επιπλέον η προσκόμιση ενός ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας €9,02 για την έκδοση αντίγραφου εντύπου Άδειας Οδήγησης (κωδικός γρήγορης αναζήτησης: 66)

Ο σύνδεσμος της υπηρεσίας χορήγησης των ηλεκτρονικών παραβόλων είναι: e-Παράβολο