Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή αίτησης παραίτησης και λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Μ****** Ι****** του Κ****** λόγω συνταξιοδότησης»

Αριθμός Απόφασης: 541/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ 114/Α/2006)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον υπηρεσιακό φάκελο του μόνιμου υπαλλήλου Μ****** Ι****** του Κ******, κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄.

ε) Το γεγονός ότι ο υπάλληλος Μ****** Ι****** του Κ******, κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄, υπέβαλε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 24078/13-10-2023 και 25254/31-10-2023 αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

στ) Την υπ’ αριθμ. 2810641111/1.11.2023 βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την λύση της υπαλληλικής σχέσεως του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Μ****** Ι****** του Κ******, κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄, λόγω συνταξιοδότησης μετά τις υπ’ αριθ. πρωτ. 24078/13-10-2023 και 25254/31-10-2023 αιτήσεις παραίτησής του.

2. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση στην ΕτΚ και κατόπιν θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΞ9ΩΛΜ-ΙΒΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΞ9ΩΛΜ-ΙΒΔ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *