Αποδοχή διατήρησης προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή διατήρησης προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Αριθμός Απόφασης: 59/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 12/05/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1.Σ*****  Α***** του Ν***** 2.Α***** Ν***** του Γ***** 3.Χ***** Κ***** του Γ***** 4.Μ***** Θ***** του Ε***** 5.Μ***** Ι***** του Ε***** 6.Δ***** Α***** του Κ***** 7.Σ***** Π***** του Κ***** κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος και την από 23/05/2022 συνεπακόλουθη προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

δ) Τις υπ αριθ 233/2022 & 322/2022 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». 

ε) Το γεγονός ότι η μετ’ αναβολή δικάσιμος της 11ης/10/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) αναβλήθηκε για να συζητηθεί την 14η /12/2022 επιτασσόμενο ταυτόχρονα το καθ΄ ου να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία των αιτούντων καταβάλλοντάς τους τις νόμιμες αποδοχές.

στ) Την υπ αριθ 530/2022 απόφαση με θέμα: Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω αναβολής της από 11/10/2022 δικασίμου

ζ) Την αναβολή της 14ης/12/2022 δικασίμου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου να συζητηθεί την 2/6/2023 διατηρώντας την προσωρινή διαταγή

η) Την από 12/12/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1.Π***** Θ***** του Β***** 2.Π***** Ο***** του Ι***** 3.Δ***** Ν***** του Γ***** κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος και την από 11/01/2023 συνεπακόλουθη προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

θ) Τις υπ αριθ 18 & 19/2023 αποφάσεις Δημάρχου περί αποδοχής προσωρινών διαταγών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ι) Την από 21/03/2023 απόφαση διατήρησης της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής για την συνέχιση της απασχόλησης των Π***** Θ*****, Π***** Ο***** και Δ***** Ν***** μέχρι την εξ αναβολής  ορισθείσα δικάσιμο της 20/10/2023 και την υπ αριθ 130/2023 απόφαση Δημάρχου περί διατήρησης προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ια) Την από 28/04/2023 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τους: 1.Σ***** Α***** του Ν*****, 2.Α***** Ν***** του Γ*****, 3.Χ***** Κ***** του Γ*****, 4.Μ***** Θ***** του Ε*****, 5.Μ***** Ι***** του Ε*****, 6.Δ***** Α***** του Κ*****, 7.Σ***** Π***** του Κ*****, 8.Π***** Θ***** του Β*****, 9.Π***** Ο***** του Ι***** και 10. Δ***** Ν***** του Γ***** και την υπ’ αρ. 238/2023 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ιβ) Την υπ αριθ 601/2023 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του απασχολούμενου με προσωρινή διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου στον Δήμο Μαραθώνος Δ***** Α***** του Κ*****

ιγ) Τη διατήρηση της υπό στοιχ. ι. χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως τις 8/1/2024, ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε (κατόπιν αναβολής στις 15/12/2023) η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

ιδ) Την υπ αριθ 626/2023 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής διατήρησης προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ιε) Τη διατήρηση της υπό στοιχ. ια χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την 1η/10/2024, ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε (κατόπιν αναβολής στις 8/1/2024) η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή διατήρησης της από 28/04/2023 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) έως την 1η/10/2024, ημερομηνία  κατά την οποία ορίστηκε (κατόπιν αναβολής στις 8/1/2024) η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, των: 1.Σ***** Α***** του Ν*****, 2.Α***** Ν***** του Γ*****, 3.Χ***** Κ***** του Γ*****, 4.Μ***** Θ***** του Ε*****, 5.Μ***** Ι***** του Ε*****, 6.Σ***** Π***** του Κ*****, 7.Π***** Θ***** του Β*****, 8.Π***** Ο***** του Ι***** και 9. Δ***** Ν***** του Γ*****. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ05ΝΩΛΜ-0ΘΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ05ΝΩΛΜ-0ΘΩ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *