Επιτροπή ποιότητας ζωής

Αποφάσεις 46, 47, 48 και 49 της Οικονομικής επιτροπής

administrator Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Αστρινάκη Αλέξανδρου, ο οποίος ψήφισε παρών)

Να αναβληθεί η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και να συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΖ, αφού έχει προσκομιστεί από τον κ. Μαγκανάρη Σταμάτιο νέο τοπογραφικό διάγραμμα με τα ορθά όρια του κοινοχρήστου χώρου που αιτείται .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2017.


Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνουν τη διάθεση χώρου πάρκινγκ και διοργάνωση της εκδήλωσης πλαγιολίσθησης αυτοκινήτων με την ονομασία MEDITERRANEAN DRIFT CHALLENGE (MDC) με συμμετοχή οδηγών από την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη, με την παρατήρηση «να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος και να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την ασφάλεια της διοργάνωσης με ευθύνη των διοργανωτών »

 2. Να σταλεί η απόφαση αυτή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2017.


Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Στεφανίδη Νίκου, ο οποίος ψήφισε λευκό, με την παρατήρηση ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα της απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ν.Μάκρης και αυτό γίνεται και με άλλες εισηγήσεις)

 1. Συμφωνούν με την 52/2017 του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης, να εκμισθωθεί το κυλικείο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 2. Να σταλεί η απόφαση αυτή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2017.


Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

(με την παρατήρηση του κ. Στεφανίδη Νίκου ότι και σε αυτήν την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ν. Μάκρης, δεν υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα)

 1. Συμφωνούν με την 51/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης, να διατηρηθεί το περίπτερο επί της Λ. Μαραθώνος ( έμπροσθεν Ι. Ναού Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης )

 2. Να σταλεί η απόφαση αυτή για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2017


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •