Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  273/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας”

         Ο  Αντιδήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας.
  2. Την από 8-3-22 αρ.108/22 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχου οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του Δήμου Μαραθώνος
  3. Τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας
  4. Τα πρακτικά συνεδρίασης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Επιβάλλουμε τα κάτωθι πρόστιμα για παράβαση του Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος          

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟ

ΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

Τ. Α.

203

21-10-21

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Π….. 3

30,00

2

Ψ.Γ.

370

14-4-22

ΑΚΑΘΑΡΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ,ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ-ΑΜΕΛΕΙΑ

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Λ.Κ….

 Σ……. 160

200,00

3

Δ.Γ.

144

12-5-22

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Α……….. 4

200,00

4

Κ. Θ.

206

15-4-22

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Ρ……….

100,00

Η  παρούσα να κοινοποιηθεί στους  ανωτέρω , ο  οποίοι  δικαιούνται  να ασκήσουν   κατά της απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη στο αρ. 118 του Ν. 4555/18 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΖΞΗΩΛΜ-ΓΟΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΖΞΗΩΛΜ-ΓΟΛ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •