Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  567/20

Α Π Ο Φ Α Σ Η       A N T I Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΘΕΜΑ : Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας  λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την αρ. 960/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
  2. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας.
  3. Τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας
  4. Τα πρακτικά συνεδρίασης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος στους κάτωθι:

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟ

ΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

 

524

13-2-20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΑΕΤΟΡΆΧΗΣ 11 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

200€

2

 

465

3/20

5.     Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ)

200€

3

 

468

3/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ)

200€

4

 

469

3/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ)

200 €

5

 

470

3/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ)

200 €

6

 

471

3/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ)

200 €

7

 

539

25/2/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 52

200 €

8

 

357

30-5-20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΣΠ. ΠΑΝΟΣ

200 €

9

 

476

3/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΓΟΡΓΟΝΑΣ(ΣΧΙΝΙΑΣ)

200 €

10

 

356

5/20

Αμέλεια καθαριότητας οικοπέδων

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 231

100

11

 

359

9-6-20

Ακάθαρτες ιδιοκτησίες (πισίνα με ακάθαρτα νερά)

ΙΣΜΗΝΗΣ

200

12

 

351

4/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

ΕΚΤΟΡΟΣ 23

50

13

 

352

4/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 315

50

14

 

354

8/5/20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Λ. ΣΧΟΙΝΙΑ 196

100

15

 

355

6/5/20

Ρίψη ή εγκατάλειψη διάφορν απορριμμάτων προερχομένων από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου

Ικονίου

500

16

 

544

23-6-20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Φωκίδος 14

50

17

 

538

23-2-20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Αύρας 48 & Υγείας

50

18

 

543

1-3-20

Απόρριψη κλαδιών

159

25

19.

 

953

3-2-20

Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Ρήγα Φερραίου

30

20

 

952

3-2-20

Ρίψη ή εγκατάλειψη διάφορν απορριμμάτων προερχομένων από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου

Ρούμελης

100

21.

 

951

30-1-20

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους

Ολυμπιονικών 34

250

22

 

534

22-12-19

Ρίψη μπαζών

Δίπλα από οικία του

50

23

 

545

11-7-20

Κατάληψη πεζοδρομίου από ογκώδη

απορρίμματα/ Απόρριψη ασυσκεύαστων φύλλων

Κεφαλληνίας & Αργοστολίου

 82

300

24

 

1001

2020

Δεξαμενή γεμάτη ακάθαρτη νερό και εστία μόλυνσης

Ευκαλύπτου 4

300

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους   ανωτέρω , οι  οποίοι  δικαιούνται  να ασκήσει  κατά της απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη στο αρ. 118 του Ν. 4555/18 διαδικασία.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •