Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό ομάδας διοίκησης έργου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον   ορισμό ομάδας διοίκησης έργου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 • τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006)
 • τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • το γεγονός ότι την 3η Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί το 3ο Φεστιβάλ Κρασιού Μαραθώνα καθώς και εκδήλωση παραδοσιακών χορών
 • την ανάγκη συγκρότησης ομάδας διοίκησης έργου για την οργάνωση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων για την πραγματοποίηση του 3ου  Φεστιβάλ Κρασιού Μαραθώνα και εκδήλωσης προγράμματος παραδοσιακών χορών  που θα διεξαχθούν την 3η Ιουλίου 2021 στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκροτεί ομάδα διοίκησης έργου για την οργάνωση, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τον συντονισμό ενεργειών & δράσεων για την πραγματοποίηση του 3ου Φεστιβάλ Κρασιού Μαραθώνα καθώς και εκδήλωσης προγράμματος παραδοσιακών χορών που θα διεξαχθούν την 3η Ιουλίου 2021 στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα

Διάρθρωση Επιτροπής:

Η Επιτροπή διαρθρώνεται από τα παρακάτω  μέλη:

 • Σακελλάρη Αθανασία του Νικολάου
 • Δενδρολιβανά Παναγιώτα του Δημητρίου
 • Τσιλίκη Ευθυμία του Αθανασίου
 • Δήμα Σοφία του Ιωάννη

Χρέη συντονιστή της ΟΔΕ θα εκτελεί η  Σακελλάρη Αθανασία

Τα μέλη της επιτροπής συνεργάζονται με τον Δήμαρχο τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερώνουν για τις ενέργειες  στις οποίες έχουν προβεί για το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Στα μέλη της επιτροπής δεν χορηγείται αμοιβή ή αποζημίωση και καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση δεν μπορούν να αξιώσουν ή διεκδικήσουν από τον Δήμο.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/685ΛΩΛΜ-2ΞΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/685ΛΩΛΜ-2ΞΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *