Απόφαση Δημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

  1. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας.
  2. Τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Αστυνομίας
  3. Τα πρακτικά συνεδρίασης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

         Επιβάλλουμε τα κάτωθι πρόστιμα για παράβαση του Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟ

ΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1


489

3-6-21

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

200

2


490

5-6-21

1.     ΡΥΠΑΝΣΗ /ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΔΟΥ

ΗΡΙΔΟΣ 2

50

3


491

30-5-21

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

125

50

4


368

25-5-21

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΑΝΑΡΗ 2

100

5


556

28-5-21

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 5

100

6


365

27-4-21

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ/ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΤΑ

150

7


151

4-3-21

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

100

8


201

27-4-21

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ &

ΕΜΜΕΗ

200

9


364

28-3-21

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ – ΒΟΘΡΩΝ  ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5

500

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/681ΘΩΛΜ-5ΚΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/681ΘΩΛΜ-5ΚΔ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •