Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

                             

Α π ο φ α σ ί ζ ει

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από 25/04/2019 έως 24/06/2019 ως κατωτέρω:

 

Τέσσερεις (4) θέσεις ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

  1. ΛΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του Δημητρίου
  2. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Βασιλείου
  3. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων/νου
  4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου

 

Μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

  1. ΣΑΦΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου

 

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε