Δημοτικό συμβούλιο

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου | 54/2021

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021 και ώρα 16:00 π..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησηςη , 7η  τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και την  από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55),την από  30-3-2020 Π.Ν.Π– ΦΕΚ75/Α/30-3-2020,  την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟ, (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-2021), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», και κατόπιν της υπ΄αριθμ 10745/11-6-2021  πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Σ  κ. Κωνσταντίνου Τσίρκα (στην οποία αναφέρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  τριάντα  τριών  (33) μελών βρέθηκαν παρόντα  ΕΊΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  (24 )  μέλη, ήλθε η Συνεδρίαση

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος

2.     ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος  

3.      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος   

4.     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

5.     ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    Αντιδήμαρχος 

6.      ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

7.     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

8.     ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

9.     ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος

10.  ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος

11.  ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

12.  ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος  

13.  ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

14.  ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

15.  ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος

16.  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος

17.   ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

18.  ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος    

19.  ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

20.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος 

21.  ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος 

22.  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος    

23.  ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

24.  ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

25.  ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

26.  ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

27.  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

28.  ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

29.  ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος     

30.  ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

31.  ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος

32.  ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

33.  ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

Παρών  ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης .

Παρών  και οι  Πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Κ. Λάσκος, ο οποίος  στα θέματα που αφορούσαν την κοινότητα Μαραθώνα, είχε δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.

Αποφασίστηκε να συζητηθεί ένα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, μετά από πρόταση του Δημάρχου, του οποίου  το κατεπείγον, δικαιολογήθηκε πλήρως, και ψηφίστηκε από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου .

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, με χρήση ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Στέργιο Τσίρκα, ο οποίος  εισηγήθηκε το 1 ο εηδ θέμα,, ως εξής:

           Ο  Δήμος μας,  σε επικείμενη παύση  λειτουργίας  του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μαραθώνα,  θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα,.

           Ο Μαραθώνας, παγκόσμιο ιστορικό και αθλητικό σύμβολο, αλλά και περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους με το πευκοδάσος Σχινιά και τη μεγάλη ακτογραμμή, αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών ετησίως. Ταυτόχρονα είναι τόπος μόνιμης εγκατάστασης και παραθεριστικής κατοικίας, ενώ διαθέτει και σημαντική πρωτογενή παραγωγή, αφού η πεδιάδα του Μαραθώνα είναι από τις ελάχιστες της Περιφέρειας Αττικής.

          Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Τράπεζα Πειραιώς ως διάδοχος της Αγροτικής Τράπεζας διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των αγροτικών δανείων και καταθέσεων, η επικείμενη παύση λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο είναι και το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή, αφού έχει προηγηθεί η παύση λειτουργίας των καταστημάτων των υπολοίπων τραπεζών, αντιλαμβάνεστε ότι θα πλήξει άμεσα και συντριπτικά την οικονομική δραστηριότητα κατοίκων και εργαζομένων. Άλλωστε, η οικονομική λειτουργία, όπως καλά γνωρίζετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία τραπέζης, ειδικά δε για αγρότες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

           Το πρόβλημα οξύνεται περαιτέρω, καθώς θα υποβαθμιστεί δραματικά και η εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών και παραθεριστών της περιοχής, οι οποίοι πραγματικά πολλαπλασιάζουν τον πληθυσμό των προσωρινά διαμενόντων στο Μαραθώνα. Και τούτο θα έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες και στην κοινωνική ζωή του τόπου.

             Ήδη στο άκουσμα της επικείμενης παύσης λειτουργίας του εν λόγω τραπεζικού καταστήματος, οι αγρότες, επιχειρηματίες και κάτοικοι είναι ανάστατοι και μου εκφράζουν εντονότατα τη δυσαρέσκεια και την αγωνία τους. Συνυπολογίζοντας μάλιστα το γεγονός της συγχώνευσης του Αστυνομικού Τμήματος του Μαραθώνα με αυτό της Νέας Μάκρης – όπου πλέον βρίσκεται η έδρα του μοναδικού Αστυνομικού Τμήματος όλης της περιοχής – η τοπική κοινωνία αισθάνεται ότι η Κυβέρνησή μας παραμελεί τον ιστορικό Μαραθώνα.

Πιστεύω ότι μπορούμε, με αρωγό την κεντρική κυβέρνηση, να αποτρέψουμε μια εξέλιξη, η οποία θα έχει οξύτατες αρνητικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων, αγροτών, επιχειρηματιών και εργαζομένων, ενώ θα υποβαθμίσει και την εξυπηρέτηση παραθεριστών και επισκεπτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:

Η έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της παυσης λειτουργίας καταστήματος  της  Τράπεζας Πειραιώς στον Μαραθώνα.

Ο Δήμος Μαραθώνος δεν συμφωνεί  με ενέργειες, από τις οποίες απορρέουν  αρνητικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Όχι σε άλλο ένα κλείσιμο καταστήματος τράπεζας, όχι  στην παύση λειτουργίας του καταστήματος  της  Τράπεζας Πειραιώς στην κοινότητα  Μαραθώνα.

Κατόπιν ο   Πρόεδρος   κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν.

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, , με χρήση ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του   Δημάρχου και όλες τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Αποφασίζουν ομόφωνα :

Την  Έκδοση  Ψηφίσματος  Διαμαρτυρίας κατά της παυσης λειτουργίας καταστήματος  της  Τράπεζας Πειραιώς στον Μαραθώνα.

Ο Δήμος Μαραθώνος δεν συμφωνεί  με ενέργειες, από τις οποίες απορρέουν  αρνητικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.      

Όχι σε άλλο ένα κλείσιμο καταστήματος τράπεζας στον Δήμο.

Όχι  στην παύση λειτουργίας του καταστήματος της  Τράπεζας Πειραιώς στην κοινότητα  Μαραθώνα.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2021  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ακριβές απόσπασμα

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

.

 

1.     ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   Αντιδήμαρχος  

2.      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος                                                 

3.     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος   

4.     ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος                                                                               

5.     ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

6.     ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Αντιδήμαρχος   

7.     ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος  

8.     ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος   

9.     ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος    

10.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος   

11.  ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

12.  ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

13.  ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Δημοτικός Σύμβουλος

14.  ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

15.  ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

16.  ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος

17.  ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   Δημοτικός Σύμβουλος

18.  ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

19.  ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος

20.  ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

21.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος

22.  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος

23.  ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •