Αρση απόφασης παράτασης μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στη ΚΕΔΜΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Αρση απόφασης παράτασης μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στη ΚΕΔΜΑ»

Αριθμός Απόφασης: 576/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο θ’ του Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/2014 τ.Α΄) περί της μετακίνησης υπαλλήλων από Δήμο σε ΝΠ ή ιδρύματα του ίδιου Δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος και αντίστροφα όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/2020 τ.Α΄)
 • τα υπ αριθ πρωτ 1074/29-10-2019 και 203/12-02-2020 αιτήματα του Προέδρου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ) περί της μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος στο ΝΠΙΔ ΚΕΔΜΑ
 • την υπ αριθ 200/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Μετακίνηση υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στην ΚΕΔΜΑ, ΝΠΙΔ Δήμου Μαραθώνος.
 • το υπ αριθ πρωτ 159/02-03-2022 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος με θέμα: «Συνέχιση της μετακίνησης του υπαλλήλου Κ******* Δ*******» και τη συνημμένη σε αυτό απόφασή της με αριθμό 26/2022
 • την υπ αριθ 97/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Παράταση μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου Μαραθώνος στη ΚΕΔΜΑ, ΝΠΙΔ Δήμου Μαραθώνος
 • το υπ αριθ πρωτ 1137/22-11-2022 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την άρση της μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Κ******* Δ******* του  Χ******* κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, στο ΝΠΙΔ του Δήμου Μαραθώνος  με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνος (ΚΕΔΜΑ) και την επιστροφή του στο Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Κ34ΩΛΜ-8ΤΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ34ΩΛΜ-8ΤΜ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *