Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Αιρετών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή, Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3852/2010: «Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2011 εκτός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Α’ & Β’ του πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους, σε σχέση με τη διενέργεια των εκλογών, των άρθρων 100, 204, παράγραφος ΣΤ’, 216, 219, 222, 239, 240, 256, 257, 258, 264, 265, 267 παράγραφος 7, 269 παράγραφος 5, 272, 274, 280 παράγραφοι VI και VII, 282 παράγραφοι 7,8,11 και 14, 283 παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 και 18, 284 και 285, καθώς και των εξουσιοδοτικών διατάξεων προς έκδοση κανονιστικού χαρακτήρα πράξεων, που ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΔΗΛΑΔΗ ΔΠΚ ΧΡΗΣΗΣ 2010).ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 286 Έναρξη ισχύος

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε θερμά όπως μεριμνήσετε άμεσα για την συγκέντρωση και αποστολή των ανωτέρω δηλώσεων όλων των υπόχρεων στο email emanara@marathon.gr για τα έτη 2011-2014, για την ανάρτησή τους στο site του Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •