Οικονομική Επιτροπή


Πρόεδρος
Τσίρκας Στέργιος
Τηλ.: 2294320510
E-mail: mayor@marathon.gr


Τακτικά Μέλη

Ζορμπάς Γεώργιος

Καραγιάννης Νικόλαος

Θεοδωρίδης Στέφανος

Γεραμάνης Στυλιανός

Νησιώτης Γεώργιος

Αλικιώτης ΒασίλειοςΑναπληρωματικά Μέλη

Λάσκος Αργύριος

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Ζούρος Γεώργιος

Μεγαγιάννης Αδάμ

Πατεράκη Καλλιόπη

Ανδρώνη-Παπαϊωάννου Ελένη