Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής


Πρόεδρος Ε.Τ.Α.Π.
Μεταξωτός Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Προώθησης Τουριστικής Ανάπτυξης
Τηλ.: 6971 596 797‬
E-mail: tourism@marathon.gr


Τακτικά Μέλη Ε.Τ.Α.Π.Πάλλης Πέτρος (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Θεατρικών Σκηνών)

Κουλουμπής  Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Πατεράκη Καλλιόπη (Δημοτική Σύμβουλος)

Μυλωνά Σταματία (Δημοτική Σύμβουλος)

Χατζηκωνσταντής Νικόλαος (Εκπρόσωπος Τουριστικού Γραφείου)

Τζιλάβης Παναγιώτης (Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου)

Ζουγανέλης Ιωάννης (Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου)

Τουρκαντώνης Θεόδωρος (Εκπρόσωπος Αρχαιολογικού Φορέα)

Σωτήρχου – Λάμπρου Άννα (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Χατζηγαβριήλ Ελευθέρια (Προϊσταμένη της Δ/νσης  Τοπικής και Τουριστικής Ανάπτυξης)

Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Τ.Α.Π.

Χρυσίνας Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος)

Κυπαρίσσης Ευάγγελος (Αντιδήμαρχος)

Καρβέλα Νατάσα (Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου)

Βαφιά Ελένη (Εκπρόσωπος Τουριστικού Γραφείου)

Δημέλης Παύλος (Ιδιοκτήτης Εστατορίου)

Σακαρίκου Χριστίνα (Τοπικός Παραγωγός)

Μιχόπουλος Κων/νος (Υπεύθυνος Λειτουργίας Ξενοδοχείου)

Ρεντούμης Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)

Σπανού Ευτυχία (Δημοτική Σύμβουλος)

Σπανού Ειρήνη (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού)

Καλιακούδα Μαρία (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού)