Δημοτική Επιτροπή


Πρόεδρος
Τσίρκας Στέργιος
Τηλ.: 2294320510
E-mail: mayor@marathon.gr


Τακτικά Μέλη

Λάσκος Κωνσταντίνος
Πάλλης Πέτρος
Σωτηρίου Ευάγγελος
Ζούρος Γεώργιος
Πατεράκη Καλλιόπη
Μέξη Σοφία


Αναπληρωματικά Μέλη

Μακρής Δημήτριος
Παπαϊωάννου Δημήτριος
Γεωργάτος Εμμανουήλ
Στάμου Πέτρος
Κυπαρίσσης Ευάγγελος
Σπανού Ευτυχία
Κόντος Γεώργιος
Αχλάδης Βασίλειος
Ηλίας Σπυρίδων
Ζαχαρίας Μιχαήλ