Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση | Συνεδρίαση 30ης Αυγούστου 2018

administrator Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 5 παρ. 5 του Κανονισμού εργασιών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στις εγκαταστάσεις της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, (σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση πραγματοποιείται την αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, και με όσα μέλη είναι παρόντα), για να συζητήσουμε το παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέμα:

  • Σύνταξη προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. (άρθρο 76 Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
Ηλίας Ψηνάκης

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •